متن نامه ارسالی دکتر محمدرضاحافظ نیا به وزیر محترم کشور

متن کامل نامه ارسالی آقای دکتر محمدرضاحافظ نیا به  جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر محترم کشور در خصوص درج عنوان رشته جغرافیای سیاسی در مشاغل ذیربط وزارت کشور به همراه دستور مساعد ایشان به پیوست به اطلاع دانش آموختگان جغرافیای سیاسی و اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران می رسد. مقرر گشته است این نامه تا حصول نتیجه نهایی و با اطمینان از “درج عنوان رشته جغرافیای سیاسی در شرایط احراز مشاغل ذیربط وزارت کشور” پیگیری شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا