مصاحبه آقای دکتر حمداله سجاسی

مصاحبه با جناب آقای دکتر حمداله سجاسی استادیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر اجرایی همایش “ ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی”

http://s15.picofile.com/file/8407787918/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%B3%DB%8C.pdf.html

@bsdConference
bsd.um.ac.ir (http://%F0%9F%8C%90bsd.um.ac.ir)
bsd@ferdowsi.um.ac.ir

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا