مصاحبه آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا

مصاحبه با جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا (استاد تمام جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس) درباره همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی امنیت و توسعه در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی

http://s14.picofile.com/file/8407786718/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87_%DB%8C_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8_%D9%86%DB%8C%D8%A7.pdf.html

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا