نامزدهای نهمین دوره هیات مدیره و بازس انجمن ژئوپلیتیک ایران

اسامی اعضای پیوسته محترم که برای نهمین دوره هیات مدیره و بازرسی انجمن ژئوپلیتیک ایران تا تاریخ  24  آذر ماه ۱۳۹۷ اعلام آمادگی کرده اند به شرح زیر است:

نامزدهای نهمین دوره هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران :

۱. دکتر سیروس احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
۲. دکتر کیومرث یزدان پناه، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۳. دکتر جمال بافرانی، مدیر عمرانی دانشگاه شهید بهشتی
۴. دکتر سید یحیی صفوی، عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین(ع)
۵. دکتر مهدی مدیری، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۶. دکتر هادی اعظمی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
۷. دکتر حسین ربیعی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
۸. دکتر عمران علیزاده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
۹. دکتر حمیدرضا محمدی،عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
۱۰. دکتر  محمد اخباری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۱. دکتر رضا قاسمی، دانش آموخته دکتری  جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۲. دکتر رضا رحیمی، دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

13. دکتر بهرامعلی خدائی، دانش آموخته جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

نامزدهای بازرسی انجمن:

۱. دکتر سید هادی زرقانی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد.
۲.مسلم نامدار زاده، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی.

3. آرش قربانی سپهر، دانشجوی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

4- دکتر سجاد کریمی پاشاکی، دانش آموخته جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا