نتایج انتخابات یازدهمین دوره هیات مدیره و بازرسین – 18 بهمن ماه 1401

نتایج انتخابات یازدهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسین انجمن ژئوپلیتیک ایران به ترتیب آراء ماخوذه عبارتند از:

هیات مدیره:

کد 11: محمد حسن نامی – 93 رای

کد 5: سید هادی زرقانی – 59 رای

کد 6: مصطفی قادری حاجت – 48 رای

کد 13: حمید رضا محمدی – 41 رای

کد 8: صادق کرمی – 40 رای

کد 4: سید محمد تقی رئیس السادات – 27 رای

کد 1: زهره حیدری بنی – 26 رای

کد 7: رضا قاسمی – 12 رای

کد 14: میثم میرزایی تبار – 11 رای

کد 3: بهرامعلی خدائی – 9 رای

کد 10: محمد رضا میرزائی – 8 رای

کد 2: مجتبی خاتونی – 3 رای

کد 12: محمد رضا هیودی – 1 رای

بازرسین:

کد 1: هادی اعظمی – 78 رای

کد 3: جواد کاویانی راد – 46 رای

کد 4: محمد امین نقیب زاده – 20 رای

کد 2: سامان خلیلیان – 13 رای

به این ترتیب با توجه به آراء ماخوذه، آقایان محمد حسن نامی (93 رای)، سید هادی زرقانی (59 رای)، مصطفی قادری حاجت (48 رای)، حمیدرضا محمدی (41 رای)، صادق کرمی (40 رای) بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره، و آقای سید محمد تقی رئیس السادات (27 رای) و سرکار خانم زهره حیدری بنی (26 رای) بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و آقایان هادی اعظمی (78 رای) و جواد کاویانی راد (46 رای) بعنوان بازرسین اصلی و آقای محمد امین نقیب زاده (20 رای) بعنوان بازرس علی البدل شناخته شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا