نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری (توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری)

نخستین همایش ملی برنامه ریزی و توسعه گردشگری (توسعه و تسهیل زیارت و گردشگری)

محورهای کلیدی:

_ مفاهیم، تشابهات و افتراق های نظری زیارت، گردشگری مذهبی، گردشگری فرهنگی

_ مدیریت یکپارچه و حکمروایی خوب زیارت و گردشگری

_ نوآوری در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات به زائران و گردشگران

_ رهیافت های نوین در سازماندهی مقاصد زیارتی و گردشگری

_ زیارت و سازماندهی فضای شهری _ سازماندهی و ارائه راهکارهای خدمات اقامتی نوین به زائران و گردشگران مشهد

_ پیامدهای فضایی وقف در آمایش امامزادگان و بقاع متبرکه

_ راهکارهای ارتقا جایگاه دفاتر خدمات مسافرتی و هیئات مذهبی در توسعه زیارت و گردشگری مذهبی

_ توسعه زیارت و گردشگری مذهبی (فرصت ها و چالش‌ها)

_ فرصت های کارآفرینی و اشتغالزایی زیارت و گردشگری

_ سازماندهی فضای سکونتگاه های زیارتی و گردشگری شهری و روستایی

تاریخ‌های مهم همایش:

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اعلام نتایج: ۱۴۰۲/۰۹/۱۰

آخرین مهلت ثبت نام: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

زمان برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

آدرس: مشهد. پردیس دانشگاه فردوسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا