نشانی محل برگزاری همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا

نشانی محل برگزاری همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا:

نشانی شماره 1: تهران- خیابان مفتح جنوبی، نرسیده به انقلاب. درب غربی دانشگاه خوارزمی- دانشکده ادبیان و علوم انسانی- دانشگده جغرافیا. سالن ابوریحان

نشانی  شماره 2: خیابان انقلاب، بعد از مترو دروازه دولت- خیابان خاقانی- کوچه طبرسی، درب جنوبی دانشگا خوارزمی- طبقه 4 دانشکده جغرافیا، سالن ابوریحان


 

 

 

 

 

 

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا