نشست «آب و امنیت ملی (با تاکید بر چالش‌های هیدروپلیتیکی در ایران)» برگزار شد.

نشست «آب و امنیت ملی (با تاکید بر چالش‌های هیدروپلیتیکی در ایران)» ساعت 18 تا 20 یکشنبه 26 دی ۱۴۰۰ به صورت مجازی توسط انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی، معاونت آموزشی متوسطه، اداره تکنولوژی، گروه‌های آموزشی و بررسی محتوا برگزار شد.

در این نشست که مخاطبان آن دبیران زمین شناسی، انسان و محیط زیست، جغرافیا و مطالعات اجتماعی بودند، دکتر سیدهادی زرقانی، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی و رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی به ایراد سخنرانی و ارائه دیدگاه‌های تخصصی خود پرداخت. دبیری نشست را حسین نژاد عباسی بر عهده داشت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا