نشست آسیب شناسی آموزش و پژوهش در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار میکند:

نشست آسیب شناسی آموزش و پژوهش در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

زمان: سه شنبه 23 مهرماه 1398 ساعت 16

مکان: دفتر انجمن ژئوپلیتیک ایران


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا