نشست تخصصی: “هویت فرهنگی و تحول نسلی؛ چشم انداز آینده”

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری خبرگزاری فارس، مرکز مطالعات فرهنگ سیاسی و روابط بین الملل ماه، موسسه پژواک خرد معاصر، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و سایر نهادها برگزار میکند:

نشست تخصصی: “هویت فرهنگی و تحول نسلی؛ چشم انداز آینده”

با حضور:

دکتر صادق پناهی نسب (مدرس و پژوهشگر دانشگاه)

دکتر مسلمی (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باهنر کرمان)

دکتر ایلخانی (عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باهنر کرمان)

دکتر مهدی رحمانی(عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه خوارزمی تهران)

زمان؛ چهارشنبه 5 بهمن 1401 ساعت 14 الی 16

مکان: خبرگزاری فارس

لینک حضور در نشست:

برای ورود به اتاق روی لینک زیر کلیک کنید:

https://gharar.ir/r/f7cc4d8b

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا