نشست رؤسای انجمن های علمی جغرافیایی

نشست رؤسای انجمن های علمی جغرافیایی ایران با حضور بیش از 21 نفر از اعضای هیأت مدیره انجمن های مزبور  و با حضور آقای دکتر مرتضی براری دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی ایران برای تشکیل اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی که به دعوت انجمن ژئوپلیتیک ایران تشکیل شد، در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

{yoogallery src=[/images/gallery/ROASAAA] width=[150]}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا