نشست رئیس و دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران با رئیس دفتر نمایندگی سازمان منطقه آزاد انزلی در تهران

نشستی با حضور دکتر هادی اعظمی رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و دکتر سید محمد تقی رئیس السادات دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران با آقای مجید صیادنورد رئیس دفتر نمایندگی سازمان منطقه آزاد انزلی در تهران و کارشناس مناطق آزاد در دفتر منطقه آزاد انزلی در روز چهارشنبه 17 شهریور 1400 از ساعت 14:30 تا 15:30 برگزار شد.
در این نشست در خصوص همکاری های مشترک با منطقه آزاد انزلی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بحث و تبادل نظر شد
آقای صیادنورد به معرفی ظرفیت های مناطق آزاد پرداختند و اینکه انجمن ژئوپلیتیک ایران در چه زمینه هایی می تواند به بهبود وضعیت مناطق آزاد کمک کند صحبت کردند. همچنین تشکر ویژه ای از انجمن ژئوپلیتیک ایران بابت همکاری در همایش اتحادیه اوراسیا در منطقه آزاد انزلی که در آبان ماه سال هزار و سیصد و نود و نه انجام شد داشتند. دکتر اعظمی نیز به معرفی ظرفیت ها و اقدامات انجام شده انجمن ژئوپلیتیک ایران طی سال‌های اخیر پرداختد و گزارشی از همکاری هایی که انجمن با نهاد ها و سازمان های مختلف داشتند ارائه کردند.
همچنین دکتر رئیس السادات با توجه به اینکه همکاری و هم افزایی انجمن با مناطق آزاد می تواند به معرفی بیشتر انجمن به مناطق آزاد و بخش خصوصی کمک کند گزارشی از برنامه های مشترک با منطقه آزاد انزلی ارائه کردند.
در پایان در خصوص توسعه و تعیین اولویت های همکاری توافقاتی صورت گرفت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا