نشست صمیمی اعضای هیأت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی

نشست صمیمی اعضای هیأت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد با اعضای شاخه دانشجویی انجمن ژئوپلیتیک،شعبه خراسان رضوی و انتخابات هیأت مدیره شاخه در سه شنبه شب(11 اسفند1394) برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{yoogallery src=[/images/gallery//shmashhad]width=[150]}

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا