نشست علمی «استانداردهای دوگانه گفتمان ژئوپلیتیکی غرب برای جهان؛ تجمیع یا تقسیم فضا (راز فروپاشی و تجزیه کشورهای جهان سوم)»

گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان جنوبی، انجمن علمی دانشجویی جغرافیا و انجمن بین رشته ای مدیریت سبز به مناسبت هفته پژوهش برگزار میکند:

⭕️نشست علمی:

«استانداردهای دوگانه گفتمان ژئوپلیتیکی غرب برای جهان؛ تجمیع یا تقسیم فضا (راز فروپاشی و تجزیه کشورهای جهان سوم)»

?سخنران : دکتر وحید کیانی (عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند و رئیس انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان جنوبی)

?زمان : دوشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱ _ساعت ۱۰

?شرکت به صورت حضوری : اتاق سمینار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

?شرکت به صورت مجازی: لینک ورود

https://ac5.birjand.ac.ir/rs1bjflyg78e

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا