نشست علمی: انتخابات شوراهای اسلامی شهرها؛ فرصتها و چالشها

نشست علمی

انتخابات شوراهای اسلامی شهرها؛ فرصتها و چالشها

با حضور:

دکتر حسین ایمانی جاجرمی؛ عضو هیئت علمی گروه مطالعات توسعه دانشگاه تهران

دکتر مراد کاویانی راد؛ عضو هیئت علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

زمان: روز چهارشنبه- 13 اردیبهشت ماه 1396   ساعت: 15 الی17

مکان: دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- سالن شهدای گمناماین مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا