نشست علمی با موضوع انتخابات شورهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد.

نشست علمی «به مناسبت ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا» از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی ساعت 18 تا 20 یکشنبه ۹ خرداد ١۴٠٠ به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست، دکتر زهرا احمدی پور، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با موضوع «بازخوانی نظام شوراهای اسلامی شهر و روستا از منظر مدیریت سیاسی فضا» و دکتر هادی ویسی، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور با موضوع «انتخابات و بازخوانی نظام شوراهای اسلامی شهر و روستا: فرصتها و چالشها» به بیان نظرات علمی و تخصصی خود پرداختند. دبیر علمی این نشست دکتر سید محمد تقی رئیس السادات، دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا