نشست علمی بحث درباره مفاهیم مهم جغرافیای سیاسی

گروه جغرافیایی سیاسی دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران
و انجمن علمی دانشجویی جغرافیا و به مناسبت هفته پژوهش برگزار می کنند:

عنوان نشست:
بحث درباره مفاهیم مهم جغرافیای سیاسی

سخنران: سرکار خانم دکتر دره میرحیدر
استاد و پژوهشگر برجسته جغرافیای سیاسی ایران

دبیر نشست: دکتر افشین متقی
دانشیار گروه‌ جغرافیای‌ سیاسی‌ دانشگاه‌ خوارزمی

زمان:دوشنبه 27 آذر 1402
ساعت 10 الی12

لینک برگزاری نشست:
https://vc3.khu.ac.ir/govern-1

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا