نشست علمی چشم انداز هیدروپلیتیک ایران «تنگناها و بایسته ها» (نشست اول)

▪️انجمن ژئوپلیتیک ایران، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکدگان کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران و مجمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان آلمان با همکاری برگزار می‌کنند:

?نشست علمی با موضوع:
چشم انداز هیدروپلیتیک ایران، تنگناها و بایسته ها

? سخنرانان:
?دکتر مراد کاویانی راد
دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
عنوان سخنرانی:
“تنش های هیدروپلیتیک حوضه های آبریز در ایران”

?دکتر حسین مختاری هشی
استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان
عنوان سخنرانی:
“بررسی علل و عوامل بحران های آب و هیدروپلیتیک با تاکید بر زاینده رود”

دبیر نشست:
دکتر هادی ویسی
دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور

? زمان:
پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰ ( ۲۳ دسامبر ۲۰۲۱)
ساعت ۱۶ به وقت ایران ( ۱۳:۳۰ به وقت اروپای مرکزی)

? محل برگزاری:

اسکای روم (آنلاین)
https://www.skyroom.online/ch/utcan_stu/geo

▪️ منتظر دیدار شما هستیم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا