نشست علمی چشم انداز هیدروپلیتیک ایران (تنگناها و بایسته ها)

▪️انجمن ژئوپلیتیک ایران، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکدگان کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران و مجمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان آلمان با همکاری برگزار می‌کنند:

🔰نشست علمی با موضوع:
چشم انداز هیدروپلیتیک ایران، تنگناها و بایسته ها

🎙 سخنرانان:
🔸دکتر مراد کاویانی راد
دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
عنوان سخنرانی:
“تنش های هیدروپلیتیک حوضه های آبریز در ایران”

🔸دکتر حسین مختاری هشی
استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان
عنوان سخنرانی:
“بررسی علل و عوامل بحران های آب و هیدروپلیتیک با تاکید بر زاینده رود”

دبیر نشست:
دکتر هادی ویسی
دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور

🔻 زمان:
پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰ ( ۲۳ دسامبر ۲۰۲۱)
ساعت ۱۶ به وقت ایران ( ۱۳:۳۰ به وقت اروپای مرکزی)

🔻 محل برگزاری:

اسکای روم (آنلاین)
https://www.skyroom.online/ch/utcan_stu/geo

▪️ منتظر دیدار شما هستیم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا