نشست علمی «چشم انداز هیدروپلیتیک ایران، تنگناها و بایسته‌ها»(نشست دوم)

▪️انجمن ژئوپلیتیک ایران، انجمن اسلامی دانشجویان دانشکدگان کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران و مجمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان آلمان برگزار می‌کنند:

?نشست علمی با موضوع:
چشم انداز هیدروپلیتیک ایران، تنگناها و بایسته ها
(نشست دوم)

? سخنرانان:
?دکتر سهراب عسگری: استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور
“چالش آبی کشور؛ در فراگردی از هیدروپلیتیک به ژئوپلیتیک”

?دکتر محمدرضا شهبازبگیان: استادیار جغرافیا و برنامه ریزی آمایش سرزمین؛ دانشگاه تربیت مدرس
“نقش آمایش سرزمین در تقویت دیپلماسی آب کشور”

?دکتر مصطفی قادری حاجت: استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
“اقتصاد سیاسی هیدروپلیتیک در مقیاس ملی”

مدیر نشست:
? دکتر هادی ویسی: دانشیار جغرافیای سیاسی؛ دانشگاه پیام نور

? زمان:
شنبه | ۲ بهمن ۱۴۰۰ | ۲۲ ژانویه ۲۰۲۲
ساعت ۱۶ به وقت ایران | ۱۳:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

? محل برگزاری:

اسکای روم (آنلاین)

https://www.skyroom.online/ch/utcan_stu/geo

? ورود کلیه مخاطبان و سخنرانان با گزینه میهمان (Guest) خواهد بود.

▪️ منتظر دیدار شما هستیم.


iag2002@
anjoman_utcan@
UisaeGermany@

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا