نشست معرفی و نقد کتاب اصول کشورداری

انجمن علمی – دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرسبا همکاری انجمن علمی – دانشجویی جغرافیای دانشگاه خوارزمی و انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار میکند:

نشست معرفی و نقد کتاب اصول کشورداری

سخنرانان:

  • دکتر محمدرضا حافظ نیا (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس). نویسنده کتاب
  • دکتر مراد کاویانی راد (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی). نویسنده کتاب
  • دکتر بهادر زارعی (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران). نقاد کتاب
  • دکتر ابراهیم رومینا (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس). نقاد کتاب

زمان: سوم خرداد ماه 1402. ساعت 10 الی 12 صبح

مکان برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، سالن علامه جعفری

اطلاعات تماس: 09024437445، سرکار خانم نیلوفر اهرون (دبیر انجمن علمی – دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا