نشست های برگزار شده در انجمن ژئوپلیتیک

ردیف عنوان نشست سخنران تاریخ برگزاری
1 تحولات ژئوپلیتیک در قرن 21 دکتر پیروز مجتهد زاده 1388/10/26
2 ژئوپلیتیک تروریسم دکترعبدالرضا فرجی راد 1388/10/26
3 مسائل ژئوپلیتیکی کشورهای حوزۀ خلیج فارس پروفسور سیمیلانو 1388/11/1
4 اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی قفقاز دکتر بهرام امیر احمدیان 1388/11/12
5 شاخص های موثر در سازماندهی سیاسی فضا دکتر زهرا احمدی پور 1388/12/1
6 بازدید اولین دورۀ دانشجویان کارشناسی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران از انجمن 1388/12/12
7 بررسی تحولات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در برنامه های آموزشی دانشگاه کشور دکتر محمدرضا حافظ نیا 1389/2/5
8 اهمیت ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی در نظام ژئوپلیتیک جهانی دکتر عبدالرضا فرجی راد و دکتر بهرام امیر احمدیان 1389/2/18
9 رویکردهای مدرن و پست مدرن در جغرافیای سیاسی دکتر رسول افضلی 1389/8/15
10 جایگاه جغرافیای سیاسی در ایران دکتر برزین ضرغامی 1389/8/15
11 تحولات ژئوپلیتیک جدید در خاورمیانه و شمال آفریقا دکتر عبدارضا فرجی راد 1389/11/28
12 خلیج فارس و توسعه ایران دکتر عبدارضا فرجی راد 1389/12/19
13 منطقه گرایی و توسعه ایران دکتر عبدالرضا فرجی راد 1390/2/8

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا