نشست های برگزار شده در انجمن ژئوپلیتیک

ردیف عنوان نشست سخنران تاریخ برگزاری
1 تحولات ژئوپلیتیک در قرن 21 دکتر پیروز مجتهد زاده 1388/10/26
2 ژئوپلیتیک تروریسم دکترعبدالرضا فرجی راد 1388/10/26
3 مسائل ژئوپلیتیکی کشورهای حوزۀ خلیج فارس پروفسور سیمیلانو 1388/11/1
4 اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی قفقاز دکتر بهرام امیر احمدیان 1388/11/12
5 شاخص های موثر در سازماندهی سیاسی فضا دکتر زهرا احمدی پور 1388/12/1
6 بازدید اولین دورۀ دانشجویان کارشناسی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران از انجمن 1388/12/12
7 بررسی تحولات جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در برنامه های آموزشی دانشگاه کشور دکتر محمدرضا حافظ نیا 1389/2/5
8 اهمیت ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی در نظام ژئوپلیتیک جهانی دکتر عبدالرضا فرجی راد و دکتر بهرام امیر احمدیان 1389/2/18
9 رویکردهای مدرن و پست مدرن در جغرافیای سیاسی دکتر رسول افضلی 1389/8/15
10 جایگاه جغرافیای سیاسی در ایران دکتر برزین ضرغامی 1389/8/15
11 تحولات ژئوپلیتیک جدید در خاورمیانه و شمال آفریقا دکتر عبدارضا فرجی راد 1389/11/28
12 خلیج فارس و توسعه ایران دکتر عبدارضا فرجی راد 1389/12/19
13 منطقه گرایی و توسعه ایران دکتر عبدالرضا فرجی راد 1390/2/8

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا