نشست چشم انداز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

نشست چشم انداز انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

سخنرانان :


دکتر علی محمد حاضری – استاد جامعه شناسی دانشگاه  تربیت مدرس

دکتر جلیل دارا – استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مراد کاویانی راد – استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

 

زمان:   یکشنبه  17 اردیبهشت    96                 ساعت 10 الی 13

مکان: سالن 17 شهریور دانشگاه خوارزمی تهراناین مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا