نقد و بررسی کتاب مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی

انجمن  علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:


نقد و بررسی کتاب مفاهیم و نظریه های جغرافیای سیاسی


با حضور نویسنده کتاب دکتر هادی ویسی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور


دکتر یاشار ذکی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

دکتر اسکند مرادی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور

فاطمه سادات میراحمدی دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

زمان: 27 اردیبهشت ماه 1395 ساعت 15 الی 17

مکان: سالن اجتماعات  دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا