هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

قابل توجه اساتید و پژوهشگران ارجمند؛

هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مشترکاَ توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دانشگاه تهران برگزار خواهد شد

تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل

1397-10-30
تاریخ شروع کنفرانس
1398-03-22
تاریخ پایان کنفرانس
1398-03-23

درس كنفرانس http://conference.olgou.ir


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا