همکاری در برگزاری همایش بین‌المللی «تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا»

دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جهان و انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

«همایش بین‌المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا»
زمان: 15 اسفند 1400
مکان: دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 بصورت حضوری و مجازی
همایش بین‌المللی تحولات جهانی در عصر کرونا و پساکرونا در روز یک‌شنبه 15 اسفند 1400 در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این رویداد علمی، ایجاد فضای بحث و تحلیل پیرامون اثرگذاری کووید-19 بر حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان است.
موضوعات اصلی همایش:
در این همایش یافته‌های پژوهش‌های نظری و تجربی در تمامی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای داوری دریافت می‌شود.

محورهای اصلی همایش به‌شرح زیر است:
کووید 19: تحولات اقتصادی و تجاری در ایران و جهان
کووید 19: تحولات روابط بین‌الملل و علوم سیاسی در ایران و جهان
کووید 19: تحولات اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی در ایران و جهان

لینک صفحه فارسی سایت همایش:

https://cpgd.ut.ac.ir/page_1329.html?lang=fa

لینک صفحه انگلیسی سایت همایش:

https://cpgd.ut.ac.ir/

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا