همایش دولت محلی کارآمد در ایران

همایش دولت محلی کارآمد در ایران

واگذاری امور عمومی محلی به شهروندان و رضایتمندی عمومی که پیامد آن مقبولیت حکومت و توسعه دموکراسی در قالب نظام عدم تمرکز است، مهمترین تئوری اداره امور عمومی در عصر حاضر می باشد. این دیدگاه که فلسفه خود را از سرشت آزاد انسان، تعلق مکانی و حق اداره قلمرو محل زندگی توسط ساکنان می گیرد، در قالب «دولت محلی» ظاهر شده است و موجب می شود تصمیم گیری، اجرا و نظارت درباره امور محلی در چارچوب سیاست های کلی حکومت مرکزی به نهادها و سازمانهای مردمی (نظیر شوراها، شهرداری ها و نهادهای مدنی) و نیز مقامات و نهادهای دولتی محلی (نظیر فرمانداری، شهرداری، بخشداری و ادارات دولتی) واگذار شود. نقش آفرینی و کارکردهای دولت محلی تابع صلاح دید دولت مرکزی است که قبض و بسط قدرت دولت محلی را در کنترل خود دارد.

دولت محلي به صورت واقعيتي انكارناپذير و ضرورتي رو به گسترش در جهان در آمده است تا جایی که دولت مركزي بدون دولت محلي از نظر ارتباط با شهروندان دچار خلأ مي­شود. مهمترین عوامل گسترش دولت محلي در جهان را می توان بصورت زیر بیان کرد:

الف) توسعة بوروكراسي و ناتواني دولت­هاي ملي در رفع نيازهاي حياتي امور محلي.

ب) پيدايش مقتضيات جديد و ديدگاه­هاي محلي، رشد آگاهي­ها و مطالبات مردم از دولت.

ج) کاهش سطح اقتدار دولت­ها در برابر فشار تقاضاي ملت­ها و كاهش ميزان اطاعت­پذيري و انقياد مردم از حكومت­ها.

در جمهوری اسلامی ایران ساختار نهادهای حکومتی بر اساس قانون اساسی به شکل متمرکز (ساختار بسیط) در آمده است آن گونه که نظام سیاسی در حوزه ساختاری بیش از اندازه متمرکز شده است. با توجه به تحولات صورت گرفته در دهه اخیر و اجرای قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا زمینه شکل گیری و توسعه نوعی از دولت محلی در ایران شکل گرفته است، به گونه ای که امروزه می توان از شوراهای اسلامی و شهرداری ها (به ویژه در کلان شهرها) به عنوان نماد اصلی دولت محلی در ایران نام برد.

 

اهداف همایش:

  • · گسترش و نهادینه سازی مفهوم دولت محلی
  • · تبیین اهمیت و ضرورت تشکیل دولت محلی در ایران
  • · تبیین جایگاه و وظایف سازمانها و نهادهای کشور در دولت محلی
  • · ایجاد بسترهای مناسب برای تبادل نظر میان سازمانهای اجرایی و اندیشمندان و محققین دانشگاهی
  • · آشنایی دانشجویان، پژوهشگران و مسئولین اجرایی با جدیدترین یافته های پژوهشی در حوزه دولت محلی
  • · دستیابی به راهکارهای علمی و عملی برای سیاستگذاری و تصمیم گیری مناسب در حوزه سیاست داخلی
  • · تحلیل وضعیت موجود دولت محلی در ایران

محور‌های همایش:

الف) مبانی نظری

–  مبانی و مفاهیم دولت محلی

–  نظریه های دولت محلی

–  دولت محلی و تمرکز زدایی

–  انواع دولت محلی و شیوه های اداره آن

–  کارکردها و وظایف دولت محلی

– دولت محلی و حکمرانی مطلوب

–  فلسفه دولت محلی، رویکردها و چالش ها

–  سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری

– حکمرانی شهری و مدیریت شهری

– دولت محلی و امنیت ملی

– دولت محلی و امنیت اجتماعی

– دولت محلی و فضای سایبر

– رابطه دولت محلی و حکومت مرکزی

ب) سیر تاریخی و تجارب جهانی

–  سیر تحول دولت محلی در جهان

–  سیر تحول دولت محلی در ایران

– دولت محلی در اروپا

–  دولت محلی در آسیا

–  دولت محلی در آفریقا

– دولت محلی در آمریکا

– دولت محلی در اقیانوسیه

ج) دولت محلی در ایران (وضع موجود)

– دولت محلی و سیاستگذاری محیطی در ایران

– دولت محلی و جامعه مدنی در ایران

– تحلیل فضایی ساختار دولت محلی درایران

– دولت محلی و توسعه محلات شهری در ایران

– کلانشهرهای توسعه محور در چارچوب دولت محلی در ایران

– دولت محلی و اصل تمرکز زدایی در ایران

– دولت محلی و تجربه دموکراسی در ایران

-دولت محلی و اقوام

– شکل گیری دولت محلی در ایران

– جایگاه دولت محلی در قانون اساسی ایران

– ارتباط بین انقلاب اسلامی، شعارها و دولت محلی در ایران

–  کارکردهای دولت محلی در ایران

– رابطه بین دولت محلی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران

– فرهنگ سیاسی و دولت محلی در ایران

– تجربه دولت محلی در تهران

– جهانی شدن و محلی شدن امور در ایران

– شهرداری و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران

– شورای اسلامی شهر و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران

– شورایاری ها و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران

د) چشم انداز دولت محلی در ایران

– جایگاه فضای سایبر در دولت محلی در ایران

– دولت محلی کارآمد در ایران

– محله محوری نمادی از دولت محلی در ایران

– دولت محلی شهری و چالش های فراروی آن در ایران

تاریخ برگزاری همایش دولت محلی:

 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات

06/08/1391

اعلام نتایج داوری چکیده مقالات

23/08/1391

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات

15/10/1391

اعلام نتایج داوری اصل مقالات

30/10/1391

زمان برگزاری همایش

04/11/1391

 

 

دبیرخانه همایش:

تهران، خیابان نجات الهی، تقاطع ورشو، بوستان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، گروه جغرافیا،

کد پستی:1598666711

Website:www.iag.ir/localgovernment

Email: localgovernment@iag.ir

تلفن تماس: 88809566-021

دبیر همایش: دکتر برزین ضرغامی

دبیر کمیته علمی: دکتر سیدموسی پور موسوی

دبیر کمیته اجرایی: یحیی میرشکاران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا