همایش ملی جغرافیای سیاسی کاربردی

به منظور اطلاع رسانی به موقع و پیش بینی تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه بهتر همایش ضروری است علاقمندان به شرکت در این همایش, نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. بدیهی است ثبت نام کنندگان برای شرکت در همایش و دریافت خدمات در اولویت خواهند بود و به شرکت کنندگان نیز گواهی حضور در همایش اعطا می گردد.

 

 

 

 

به منظور شناخت، تبیین و تشریح قابلیتها و ابعاد کاربردی رشته جغرافیای سیاسی و شاخه های تخصصی آن از جمله ژئوپلیتیک در زندگی فردی و گروهی انسان ها و نیز رفع نیازهای عموم مردم و حکومت ها در برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و تأمین منافع ملی و اداره بهینه امور کشور، انجمن ژئوپلیتیک ایران اقدام به برگزاری همایش مزبور می نماید.

هدف از برگزاری همایش جهت یابی بعد کاربردی برنامه های آموزشی و پژوهشی جغرافیای سیاسی و شاخه های مربوطه در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، برای دستیابی انسان ها به الگوی زندگی شایسته و شرافتمندانه است به گونه ای که متضمن آزادی انتخاب و حق تعیین سرنوشت، امنیت و آرامش، برابری و عدالت جغرافیایی، توسعه و کمال مستمر همراه با پایداری بنیادهای زیستی، آسایش و رفاه، صلح و دوستی، کرامت و عزت، شادابی و امید، رنج زدایی و خشونت زدایی، توازن تعهدات و حقوق شهروندی باشد.

از این رو با افتخار از کلیه پژوهشگران و علاقمندان دعوت به عمل می آید در این همایش فعالانه شرکت نمایند.

 

 

 

نویسندگان محترمی که مقالات آنها برای سخنرانی پذیرفته شده، لازم است فایل PowerPoint ارائه مقاله خود را حداکثر تا دهم مهرماه به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.

 

زمان برگزاری همایش: ١٨ مهرماه ١٣٩١

محل برگزاری: سالن شهید مطهری دانشگاه تربیت مدرس

:: برنامه زمانبندی ارائه مقالات یک هفته پیش از همایش در دسترس علاقمندان خواهد بود.::

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا