همایش ملی جنگ ترکیبی

وب سایت همایش : http://hybrid.warfare.jrl.police.ir/

مهلت ارسال مقالات : 1403/03/20 زمان برگزاری همایش: 1403/04/12

 اهداف همایش

 • شناخت‌شناسی جنگ ترکیبی
 • راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در پیشگیری، مواجهه و ایمنی‌بخشی در برابر جنگ ترکیبی
 • آینده‌پژوهی جنگ‌های ترکیبی

محورها و زیر محورهای همایش

محور اول ؛ مبانی جنگ ترکیبی

 • چیستی، چرایی و گونه‌شناسی جنگ ترکیبی
 • جنگ ترکیبی از دیدگاه امامین انقلاب
 • الگوهای جنگ ترکیبی
 • مکاتب امنیتی و جنگ ترکیبی
 • ابعاد جنگ ترکیبی در محیط داخلی و خارجی
 • روندها و فرآیندهای جنگ ترکیبی از منظر امنیتی-انتظامی
 • ابعاد و مولفه‌های اطلاعاتی و امنیتی-انتظامی جنگ ترکیبی
 • جایگاه علوم شناختی در جنگ ترکیبی
 • بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری جنگ ترکیبی
 • تئوریهای حکمرانی در جنگ ترکیبی

   محور دوم؛ شیوه‌ها، ابزارها و فناوری‌های جنگ ترکیبی

 • سازوکارها و روش‌ها در جنگ ترکیبی
 • ابزارها و تجهیزات در جنگ ترکیبی
 • رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و جنگ ترکیبی
 • فناوری‌های جدید و جنگ ترکیبی
 • چالش‌ها و فرصت‌های فناوری‌ها در جنگ ترکیبی
 • جامعه هدف در جنگ ترکیبی(زنان، جوانان، هنرمندان، گروه‌های سیاسی، کودکان، خانواده، نخبگان، دانشگاهیان، اصناف، مسئولین، مدافعین امنیت و…)
 • جنگ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و جنگ ترکیبی

    محور سوم ؛ حکمرانی و مقابله با جنگ ترکیبی

 • اصول حکمرانی در جنگ ترکیبی
 • حکمرانی مطلوب فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی-انتظامی، زیست محیطی، رسانه‌ها و شبکه‌ها و فناوری‌های نوین در جنگ ترکیبی
 • کارآمدی و جنگ ترکیبی
 • مهارت‌ها و شیوه‌های حکمرانی در جنگ ترکیبی
 • آسیب‌های حکمرانی در جنگ ترکیبی
 • الزامات حکمرانی در جنگ ترکیبی
 • مطالعات تطبیقی حکمرانی موفق در مواجهه با جنگ ترکیبی
 • رویکرهای حکمرانان به جنگ ترکیبی
 • حکمرانی مردم‌پایه در جنگ ترکیبی

    محور چهارم ؛ پلیس و جنگ ترکیبی

 • ابعاد فرماندهی و مدیریت انتظامی در جنگ‌های ترکیبی
 • سازوکارها و الزامات پلیس در جنگ ترکیبی(آموزشی، فن‌آوری، ساختاری، تجهیزاتی، هوشمندسازی و …)
 • سرمایه اجتماعی پلیس در جنگ ترکیبی
 • جایگاه پلیس‌های تخصصی در جنگ ترکیبی
 • چالش‌های پلیس در جنگ ترکیبی
 • پیش‌بینی، پیشگیری و مقابله پلیس با جنگ ترکیبی
 • تبیین الگوهای مقابله‌ی پلیس در جنگ ترکیبی
 • راهبردهای پلیس در جنگ ترکیبی

   محور پنجم ؛ آینده‌پژوهی‌ جنگ ترکیبی

 • تحلیل نمونه‌های جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران
 • حکمرانی مطلوب و جنگ‌های ترکیبی در آینده
 • عوامل کلیدی و پیشران‌ها در جنگ‌های‌ ترکیبی آینده
 • شناخت کنشگران در جنگ‌های‌ ترکیبی آینده
 • روندپژوهشی جنگ‌های‌ ترکیبی آینده
 • آینده‌نگاری راهبردی انتظامی-امنیتی در جنگ‌های‌ ترکیبی آینده
 • راهبردهای امنیتی-انتظامی در جنگ‌های‌ ترکیبی آینده
 • سناریوهای آینده جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا