همایش ملی «کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم»تمدید شد.

دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی در قالب محورهای زیر، همایش ملی «کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم» در 8 آذرماه سال جاری(1402) برگزار میکند:

همایش ملی «کشورداری و پایداری سرزمین در ایران سده پانزدهم»

محورهای همایش:

 • کشورداری و حقوق محیط زیست و منابع طبیعی
 • الگوی مطلوب کشورداری و پایداری سرزمینی
 • کشورداری و پایداری محیطی – بوم شناختی
 • کشورداری و پایداری اجتماعی
 • کشورداری و پایداری اقتصادی
 • کشورداری و پایداری کالبدی – فضایی
 • کشورداری، فناوری های نو و پایداری سرزمین
 • کشورداری و بحرانهای هیدروپلیتیک
 • کشورداری و امنیت زیست محیطی و امنیت محیط زیستی
 • کشورداری و توسعه پایدار گردشگری
 • کشورداری و بازتاب تغییرات اقلیمی در امنیت آبی و امنیت غذایی
 • آسیب شناسی الگوی کشورداری مبتنی بر پایداری سرزمینی

مکان برگزاری: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان مفتح جنوبی، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، سالن ابوریحان

زمان ارسال مقالات: 30 مهر ماه 1402 (تمدید شد)

زمان برگزاری: چهارشنبه 8 آذر ماه 1402

شماره دبیرخانه: 09147465267

مهلت ارسال آثار: 1402/06/31

ایمیل همایش: statecraft@khu.ac.ir

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا