همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران در کارگروه بازنگری لایحه تقسیمات کشوری

انجمن ژئوپلیتیک ایران به عنوان نهادی علمی – پژوهشی و صاحب نظر که با هدف گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه کمی و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک تاسیس شده است، از سوی وزارت کشور به شرکت در سلسله جلسات کارگروه بازنگری لایحه تقسیمات کشوری دعوت شد. این سلسله جلسات به مدت 5 ماه از آبان تا اسفند، در وزارت کشور تشکیل شد. نماینده انجمن در این سلسله جلسات دکتر سید محمدتقی رئیس السادات دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران بودند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا