هیات موسس انجمن

1-    آقای دکتر عزت اله عزتی

2-    خانم دکتر دره  میرحیدر

3-    آقای دکتر محمدرضا  حافظ نیا

4-    آقای دکتر پیروز  مجتهدزاده

5-    آقای دکتر سید یحیی صفوی همامی

6-    آقای دکتر غلامحسن حیدری

7-    آقای دکتر محمد باقر قالیباف

8-    خانم دکتر زهرا پیشگاهی فرد

9-    خانم دکتر زهرا احمدی پور

10-    آقای دکتر هادی اعظمی

11-   آقای دکتر عبدالرضا فرجی راد

12-  آقای دکتر بهرام امیر احمدیان

13-  آقای دکتر محمد اخباری

14-  آقای دکتر حمیدرضا محمدی

15-  آقای دکتر محمد حسین افشردی

16-  آقای دکتر منوچهر فرج زاده اصل

17-   آقای دکتر سید علی شریفی ساداتی

18-  آقای دکتر غلامعلی رشید

اسکرول به بالا