وبینار تخصصی نقد کتاب نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان ها، نظریه ها و کنشگران)

وبینار تخصصی نقد کتاب به مناسبت هفته پژوهش

عنوان کتاب: نگرشی نو به ژئوپلیتیک خاورمیانه (بنیان ها، نظریه ها و کنشگران)

تالیف: دکتر افشین متقی و دکتر محمدرضا عبدالله پور

دبیر جلسه: دکتر حسین ربیعی

داوران: دکتر مراد کاویانی راد – دکتر ابراهیم رومینا

زمان: شنبه 22 آذر 1399  ساعت 18 تا 20

دسترسی از طریق Adobe connect

لینک دسترسی:


http://vc2.khu.ac.ir/geoplitic1/

ورود برای عموم آزاد است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا