وسوسه مرزها

عنوان کتاب: وسوسه مرزها

نویسنده: میشل فوشه

ترجمه: دکتر سیروس احمدی نوحدانی

انتشارات پاپلی

زمانی اندیشیده می شد که جهانی شدن، افزون بر مسطح کردن زمین، مرزها را هم از بین خواهد برد. باری، در بیست سال اخیر نزدیک به 30 هزار کیلومتر مرز جدید فقط در اروپا و در آسیای مرکزی ترسیم شدند و به همین میزان مرز هم موضوع موافقتنامه های بین المللی بودند.

میشل فوشه با گردشی ژئوپلیتیک نشان میدهد که سخت ترین کشمکش ها بر سر تعیین حدود سرزمین ها بوده است از جمله،  بین اسرائیل و همسایگانش، بین پاکستان، هند و افغانستان. وی ساخت موانع و دیوارها را در آمریکای شمالی، خاورمیانه و جنوب آسیا بررسی می کند. همه جا دوربین هاف حصارها و گشت های مرزی افزایش می یابد. امنیت تبدیل به پیامد جهانی شدن شده است. مرزها تبدیل به بازارهای در حال شکوفایی شده اند.

اما این فرایند تکه تکه شدن سرزمین تا کجا ادامه خواهد یافت؟ این پرسش در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته و برای نخستین بار به لطف تحلیل های گوناگون میدانی، بینش جهانی از این پدیده نگران کننده ارائه می دهد.

کتاب جاضر از چهار فصل به شکل زیر تشکیل شده است:

فصل اول: تنظیم مرزها

فصل دوم:حصار کشی حدود

فصل سوم: تولید مستمر مرزهای سیاسی

فصل چهارم: جابجایی مرز برای تنظیم سرحدات

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا