پدافند غیر عامل، امنیت ملی و شهر

پدافند غیر عامل، امنیت ملی و شهر

نویسندگان: دکتر مرضیه موغلی، دکتر افشین متقی و حسن حسین امینی

انتشارات انتخاب

ایران اسلامی به­ دلیل قرارگیری در غرب آسیا و موقعیت­ منحصر به ­فرد ژئوپلیتیک، ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر،ژئومدیا، تمدن ­سازی و بازتولید تمدن، قدرت­ سازی و بازتولید قدرت،گفتمان انقلاب، پتانسیل ابر قدرتی و قدرت منطقه­ ای، الهام­ بخشی و الهام آفرینی، ضد هژمونی، ضد سیاست­های امپریالیست، تغییر نظام تک قطبی جهانی، پیش قراولی تمدنی دنیا در گذشته، مکتب ایرانی- اسلامی، تاثیر در نظام بین ­الملل، خواست برقراری عدالت جهانی، اجرا و جانبداری از حقوق بشر به معنای واقعی کلمه، برچیدن نظام استعماری نوین، بازبینی نظم نوین بین الملل، مورد طمع، ترس و نهایتا تهدید از سوی استکبار جهانی است.یکی از راههای تهدید، جنگ می­ باشد. ازجمله راههای دفاع در برابر جنگ، دفاع عامل (بکارگیری تسلیحات نظامی:توپ،تفنگ و…) و دفاع غیرعامل (دفاع بدون اسلحه) و سلسله تمهیداتی است که با پیاده ­سازی آنها شامل: استتار، اختفاء، پوشش، فریب، کوچک سازی، اعلان خبر، محکم­سازی، پراکنده ­سازی، تمرکززدایی، استفاده از عمق زمین و…کشور در مقیاس های مختلف ملی، منطقه­ ای، ناحیه­ ای و شهرها، مصون از خطر شده و قدرت بازدارندگی آنها به مراتب بالا می­رود و در نهایت، شهر قدرت، شهر بازدارنده، شهر دفاع، شهر مصون، شهرسازی دفاعی، پدافند غیر عامل شهری و برنامه ­ریزی شهری و منطقه ­ای با رویکرد پدافند غیر عامل شکل خواهد گرفت. چنین دستاوردی در نتیجه برنامه ­ریزی­ های کارامد از سوی مدیران و برنامه ریزان کشور در امر حفظ امنیت در ابعاد مختلف ملی و شهری و …میسر خواهد شد. با نگاه پیش­گیرانه کارآمد، باید پیوسته به امر پدافند غیر عامل توجه ویژه­ای نمود تا کشور  در مقابل خطرات مختلف در عین ضربه زدن به دشمن بتواند کمترین خسارت یا ضربه را ببیند. با توجه به اهمیت فزاینده پدافند غیرعامل در امنیت شهری و ثبات ملی، نوشتار حاضر کوشیده است تا ابعاد پدافند غیرعامل را با توجه به امنیت ملی، ژئوپلیتیک و شهر بررسی کند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا