پروانه ها و مجوزها

» پروانه ها و مجوزهای مرتبط با انجمن


مجوز دریافت پروانه نشر کتاب
{japopup type=”image” title=”پروانه تاسیس انجمن ژئوپلتیک ایران” content=”images/stories/mojavezha/parvaneh-anjoman.jpg” width=”500″ height=”679″} {/japopup} {japopup type=”image” title=”نامه موافقت با تاسیس انجمن” content=”images/stories/mojavezha/parvaneh-anjoman2.jpg” width=”600″ height=”830″}{/japopup} {japopup type=”image” title=”پروانه تایید انجمن علمی” content=”images/stories/mojavezha/parvaneh-anjoman3.jpg” width=”500″ height=”718″}{/japopup}
پروانه تاسیس انجمن ژئوپلتیک ایران نامه موافقت با تاسیس انجمن پروانه تایید انجمن علمی

» پروانه ها و مجوزهای مرتبط با مجله ژئوپلیتیک


 

{japopup type=”image” title=”مجوز انتشار فصلنامه علمی – پژوهشی ژئوپلتیک” content=”images/stories/mojavezha/parvaneh_majaleh_1.jpg” width=”600″ height=”423″}{/japopup} {japopup type=”image” title=”پروانه فعالیت دفتر نشریه” content=”images/stories/mojavezha/parvaneh_majaleh_2.jpg” width=”600″ height=”405″}{/japopup} {japopup type=”image” title=”مجوز درجه علمی – پژوهشی فصلنامه ژئوپلیتیک” content=”images/stories/mojavezha/parvaneh_majaleh_3.jpg” width=”500″ height=”710″}{/japopup}
مجوز انتشار فصلنامه علمی – پژوهشی ژئوپلتیک پروانه فعالیت دفتر نشریه مجوز درجه علمی – پژوهشی فصلنامه ژئوپلیتیک

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا