پنجمين پیش نشست همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی «دیالکتیک دولت و جامعه در ایران»

انجمن علوم سیاسی ایران شعبه خراسان با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی و گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند:

پنجمين پیش نشست همایش سالیانه انجمن علوم سیاسی با عنوان «دیالکتیک دولت و جامعه در ایران»

ارائه دهندگان:

دکتر سید هادی زرقانی (عضو هیئت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد): فضایی سازی سیاست ژئوپلیتیک ایده پردازی و مفهوم سازی

دکتر علی اصغر داوودی (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد): گسست در انگاره اجتماعی دولت در جمهوری اسلامی ایران

دکتر احمد فاطمی نژاد (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ) سایه جامعه بین الملل در دیالکتیک جامعه و حکومت در ایران مدرن

دکتر مهدی نجف زاده (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد): نسبت سنجی رابطه دولت و جامعه در ایران

مدیر نشست: دکتر روح اله اسلامی (عضو هیئت علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد)

زمان: چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱/ ساعت ۱۹

تالار مجازی به آدرس:

https://vroom.um.ac.ir/flp

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا