پوستر اولیه همایش ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی

همایش ملی «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» با همکاری شعبه انجمن ژئوپلیتیک خراسان رضوی دانشگاه فردوسی مشهد و مرزبانی خراسان رضوی در مورخ 7 و 8 خرداد ماه 1399 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌گردد.

برای اطلاعات بیشتر از اهداف، محورها و برنامه های همایش می توانید به کانال تلگرامی و سایت همایش مراجعه نمایید.

@bsdConference
bsd.um.ac.ir
bsd@ferdowsi.um.ac.ir

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا