پیام دبیر همایش

در سال­هاي اخير جغرافياي سياسي به يکي از گرايش هاي جذاب و مورد علاقه در رشته جغرافيا تبديل شده است. مطالعات و تحقيقات پژوهشگران اين حوزه, طيف وسيعي از مسائل و موضوعات را در بر مي­گيرد. مرزها و اختلافات مرزي, تقسيمات کشوري و شهري, جغرافياي انتخابات و تشخيص و تعيين حوزه هاي انتخاباتي, مديريت بهينه فضاي جغرافيايي و تنظيم روابط حکومت و ملت, جغرافياي سياسي شهر و ناحيه و نيز تحقيقات مربوط به نابرابري و رفاه و ايجاد عدالت جغرافيايي برخي از اين موضوعات هستند. با اين حال عليرغم وجود چنين تنوع گسترده­اي از موضوعات کاربردي و کارآمد که هر کدام مي تواند بخش زيادي از مشکلات موجود در کشور را رفع نمايد, اما جايگاه جغرافياي سياسي در ميان دولتمردان و تصميم سازان مورد توجه لازم قرار نگرفته و از يافته­هاي علمي انديشمندان اين حوزه, در کشورداري کمتر استفاده شده است. به نظر مي­رسد علت اين امر هم به جغرافيدانان سياسي مرتبط است که راهکارها و دستاوردهاي خود را به خوبي به جامعه علمي و دستگاه ها و نهادهاي مرتبط معرفي نکرده­اند و هم به سياستگذاران و تصميم سازان که از يافته­هاي علمي جغرافي­دانان سياسي چشم پوشي کرده­اند. هر پيشفرضي که در اين زمينه مورد تأييد باشد, شکي باقي نمي گذارد که جغرافي دانان سياسي مي بايد بيش از گذشته براي معرفي توانمندي ها و ظرفيت هاي علمي و عملي خود تلاش کنند تا بتوانند علاوه بر نقش آفريني فزاينده در روند توسعه و پيشرفت کشور, جايگاهي در خور شأن و شايستگي علمي خود در جامعه دانشگاهي و دستگاه هاي اجرايي کشور بيابند. اکنون و با برگزاري همايش ملي جغرافياي سياسي کاربردي گوي و ميدان فراهم آمده است. با چنین انگیزه و رویکردی از همه پژوهشگران اين رشته و همه مدعيان خردمند جغرافياي سياسي دعوت مي­شود با درک اهميت اين موضوع و استفاده از فرصت ايجاد شده, کوشش ارزشمند و اثرگذار خود را براي معرفي قابليت­ها و دفاع از توانمندي­هاي علمي اين رشته با ارائه مقالات کاربردي و راهگشا به اين همايش نمايان سازند.

حسين ربيعي

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا