پیام دبیر همایش

در سال­هاي اخير جغرافياي سياسي به يکي از گرايش هاي جذاب و مورد علاقه در رشته جغرافيا تبديل شده است. مطالعات و تحقيقات پژوهشگران اين حوزه, طيف وسيعي از مسائل و موضوعات را در بر مي­گيرد. مرزها و اختلافات مرزي, تقسيمات کشوري و شهري, جغرافياي انتخابات و تشخيص و تعيين حوزه هاي انتخاباتي, مديريت بهينه فضاي جغرافيايي و تنظيم روابط حکومت و ملت, جغرافياي سياسي شهر و ناحيه و نيز تحقيقات مربوط به نابرابري و رفاه و ايجاد عدالت جغرافيايي برخي از اين موضوعات هستند. با اين حال عليرغم وجود چنين تنوع گسترده­اي از موضوعات کاربردي و کارآمد که هر کدام مي تواند بخش زيادي از مشکلات موجود در کشور را رفع نمايد, اما جايگاه جغرافياي سياسي در ميان دولتمردان و تصميم سازان مورد توجه لازم قرار نگرفته و از يافته­هاي علمي انديشمندان اين حوزه, در کشورداري کمتر استفاده شده است. به نظر مي­رسد علت اين امر هم به جغرافيدانان سياسي مرتبط است که راهکارها و دستاوردهاي خود را به خوبي به جامعه علمي و دستگاه ها و نهادهاي مرتبط معرفي نکرده­اند و هم به سياستگذاران و تصميم سازان که از يافته­هاي علمي جغرافي­دانان سياسي چشم پوشي کرده­اند. هر پيشفرضي که در اين زمينه مورد تأييد باشد, شکي باقي نمي گذارد که جغرافي دانان سياسي مي بايد بيش از گذشته براي معرفي توانمندي ها و ظرفيت هاي علمي و عملي خود تلاش کنند تا بتوانند علاوه بر نقش آفريني فزاينده در روند توسعه و پيشرفت کشور, جايگاهي در خور شأن و شايستگي علمي خود در جامعه دانشگاهي و دستگاه هاي اجرايي کشور بيابند. اکنون و با برگزاري همايش ملي جغرافياي سياسي کاربردي گوي و ميدان فراهم آمده است. با چنین انگیزه و رویکردی از همه پژوهشگران اين رشته و همه مدعيان خردمند جغرافياي سياسي دعوت مي­شود با درک اهميت اين موضوع و استفاده از فرصت ايجاد شده, کوشش ارزشمند و اثرگذار خود را براي معرفي قابليت­ها و دفاع از توانمندي­هاي علمي اين رشته با ارائه مقالات کاربردي و راهگشا به اين همايش نمايان سازند.

حسين ربيعي

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا