چهارمین نشست علمی و تخصصی «نقش اطلاعات مکانی در مدیریت بحران»

سازمان مدیریت بحران با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار میکند:

چهارمین نشست علمی و تخصصی «نقش اطلاعات مکانی در مدیریت بحران»

سخنران اول:

مهندس محمدرضا هابیل (کارشناسی ارشد سیستمهای اطلاعات مکانی و دبیر کمیته مدیریت بحران سازمان نقشه برداری کشور)

سخنران دوم:

دکتر رحیم سرور (استاد تمام و مدیر گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران)

دبیر پنل:

دکتر احسان علی پوری (مدیر کل تحقیقات، تدوین ضوابط و آینده پژوهی سازمان مدیریت بحران کشور و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران)

زمان:

چهارشنبه 7 تیر ماه 1402، ساعت 8:00 الی 10:00

لینک وبیناری:  http://vc2.videocake.ir

شماره اتاق: 1124

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا