چهارمین پیش نشست کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل «خاورمیانه، عرصه نقش آفرینی بازیگران منطقه ای»

انجمن علوم سیاسی ایران با همراهی خانه اندیشمندان علوم انسانی و مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
چهارمین پیش نشست کنفرانس دوسالانه بین المللی نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل
محور نشست: «خاورمیانه، عرصه نقش آفرینی بازیگران منطقه ای»
سخنرانان:

دکتر سید حمزه صفوی (استادیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران)
موضوع: رقابت برای هژمون بودن

دکتر آریابرزن محمدی (استادیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران)
موضوع: عبور از منطقه گرایی سرد به منطقه گرایی نرم در غرب آسیا: رویکرد بافتار محور در منطقه گرایی

دکتر داود غرایاق زندی (استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی)
موضوع: بازاندیشی در سیاست خاورمیانه ای جمهوری اسلامی ایران: با تأکید بر رویکرد واقع گرایانه

مدیر نشست:
امیر بهزاد صادقی (دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی)

زمان: چهارشنبه 24 فروردین 1401 ساعت 18-16

پخش آنلاین برنامه در بستر مجازی:
https://engage.shatel.com/b/mnr-y3d-d2z-wnu

حضور در این نشست علمی برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا