چین و خاورمیانه از جاده ابریشم تا بهار عربی

عنوان کتاب: چین و خاورمیانه از جاده ابریشم تا بهار عربی

نویسنده: محمد اس علیمات

مترجم: دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی

انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران

در حال حاضر منابع ارجاعی اندکی از یک چشم‌انداز خاورمیانه‌ای به نقشی که جمهوری خلق چین در خاورمیانه و شمال آفریقا ایفا می‌کند وجود دارد. در این کتاب، هدف دکتر محمد علیمات بررسی چشم‌اندازهای مختلف به‌منظور تعمیق فهم دانشوران و برنامه‌ریزان استراتژیک و همچنین ارائه نگاهی کلی و جامع به شرایط سیاسی و اقتصادی است. تاریخ روابط چین و خاورمیانه به دوران جاده ابریشم باز می‌گردد و تا «بهار عربی» کنونی ادامه می‌یابد. روابط چین با خاورمیانه با مؤلفه‌هایی همچون انرژی، تجارت، فروش تسلیحات و پیوندهای سیاسی و فرهنگی با کشورهای مهم این منطقه از جمله عربستان سعودی، ایران، اسرائیل، الجزایر و امارات متحده عربی متمایز می‌شود. روابط دوجانبه چین با هر یک از این کشورها به‌طور خاص بر محور این نگرش مهم است که تأمین‌کننده منافع چین در خاورمیانه است. برای نمونه، هسته اصلی روابط چین با اسرائیل خريد تسلیحات و فناوری‌های پیشرفته است، در حالی که روابط با عربستان سعودی با محوریت نفت است. ایران و چین با تضمین‌های تاریخی، تمدنی، فرهنگی و سیاسی به یکدیگر پیوند می‌یابند، اگرچه نفت نیز نقطه تمرکز اولیه منافع کنونی چین در رابطه با ایران است. منافع ملی چین در رابطه و همکاری استراتژیک با خاورمیانه در حال افزایش است: هدف این کتاب تحلیل و تفسیر این روابط در این زمان از تغییرات بزرگ در خاورمیانه است.

این کتاب شامل مباحث و نظراتی درباره:

*حضور گسترده چین در خاورمیانه از زمان جاده ابریشم

*جاده ابریشم جدید تجارت، نفت، فروش تسلیحات، روابط سیاسی و فرهنگی

*سرمایه‌گذاری نفتی چین در خاورمیانه

*واکنش چین به بهار عربی

علاقمندان برای تهیه کتاب مذبور با انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران تماس بگیرند.                                                 تلفن تماس:88342488-021          انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا