ژئوپلیتیک حقوق بشر در جهان

تألیف: دکترعبدالرضا فرجی‌راد- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و همچنین عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران و شهرام قاضی‌زاده

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

حدود سه قرن از تلاش‌های بشر جهت کسب حقوقی که خداوند بر او ارزانی داشته است، می‌گذرد. این حقوق از حق زیستن که طبیعی‌ترین حق انسان است شروع می‌شود و به حقوق معنوی که موجد کمال و اعتلای بشر هستند، مثل آزادی بیان، آزادی قلم و اندیشه ختم می‌شود. امروز، مجموعه این حقوق و امتیازات به صورت جمع‌بندی شده و در قالب مقرراتی جامع در طوح ملی و بین‌المللی مورد توجه دولت‌ها و مجامع فراملی قرار گرفته و پیگیری می‌‌شود.

در درون کشور‌ها و بیرون از مرز‌ها، مسائل حقوق بشری توسط سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و  غیردولتی نظارت می‌شود و برای خود حد و مرزی را نمی‌شناسد.

حقوق بشر از طبیعی‌ترین حقوق انسانی نظیر حق سرپناه شروع می‌شود و به حقوق معنوی موجد کمال و اعتلای بشر نظیر آزادی بیان، قلم و اندیشه ختم می‌گردد. در عصر حاضر علی‌رغم نظارت و کنترل سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی وغیردولتی مدافع حقوق بشر، متأسفانه همچنان مشکلات عدیده‌ای بر سر راه اعتلای حقوق اولیه انسانی به چشم می‌خورد. عدم دستیابی انسان‌ها به حقوق طبیعی خود می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که از مهم‌ترین آنها، عدم وجود ساختار دموکراتیک در بسیاری از کشور‌ها و جهل، ناآگاهی و فقری است که گریبان‌گیر اکثر مردم دنیا می‌باشد.

از آنجایی که امروز مسائل حقوق بشر و تأثیرات آن بر مسائل سیاسی مطرح است ژئوپلیتیک حقوق بشر در جهان مورد توجه قرار گرفته است این کتاب ضمن توجه به مسائل مختلف حقوق بشری، بر تأثیرات سیاسی آن تأکید شده است. کتاب ژئوپلتیک بشر در جهان از شش فصل به شرح زیر تشکیل شده است.

فصل اول: مباحث حقوق بشر در نظام بین‌الملل و روند شکل‌گیری آن

فصل دوم: حقوق بشر در ادیان

فصل سوم: سیر تحولات حقوق بشر در غرب

فصل چهارم: سیر تحولات حقوق بشر در شرق

فصل پنجم: حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی

فصل ششم: آموزش و حقوق بشر

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا