ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با عنوان:

ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای رویکردی در پایداری شرق ایران


تاریخ شروع ثبت نام در همایش: 15 آبان 1396

تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش: 15 آبان 1396

آخرین مهلت ثبت نام: 20 فروردین 1397

آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 بهمن 1396

اعلام نتایج داوری: 25 اسفند 1396

تاریخ برگزاری: 28 و 29 فروردین 1397

برگزارکننده:     انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری دانشگاه بیرجند

آدرس وبسایت همایش: http://conf.birjand.ac.ir/geopolitical/default.aspx


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا