ژئوپلیتیک و روابط منطقه ای ایران

نویسندگان: دکتر نبی الله رشنو و دکتر فاطمه هاشمی رفسنجانی

ناشر: موسسه اطلاعات و دفتر نشر معارف انقلاب

سیر تحولات جاری در سیاست و قدرت جهانی و نیز سرعت دگرگونی های حاکم بر مسائل منطقه ­ای و بین ­المللی کشورها، بیانگر آن است که نظام ژئوپلیتیک و ساختار جدید حاکم بر هرم قدرت و سیاست جهانی، اکنون در حال حرکت از نوعی همگونی غیر منسجم بسوی نوعی از ناهمگونی منسجم است. در چنین شرایطی است که سیاست و روابط خارجی  مبتنی بر نگرش و سازندهای ژئوپلیتیک، ضمن تأکید بر درک ملاحظات متناسب فضایی و مکانی در صحنه های رقابت قدرت و سیاست که با هدف تأمین بهینه منافع ملی صورت می­ گیرد، می ­تواند علائق و مطالبات حداکثری کشورها، دولتها و ملتها در مسائل بین ­المللی باشد.

در همین راستا، کشور ایران علیرغم بهره ­مندی از جایگاه  منحصر بفرد  ژئوپلیتیکی، اما به لحاظ تهدیدات و نابسامانی ­های گسترده سیاسی- امنیتی جاری در محیط  پیرامونی و نیز مجموعه چالش ­های فراگیر اقتصادی و اجتماعی در داخل  کشور بخصوص در زمینه بنیادهای زیستی و ارکان جغرافیایی آن اکنون بگونه ­ای است که این کشور امروز بجد نیازمند بازبینی و تحول سازنده در حوزه­ های مدیریت سیاست داخلی و مدیریت  سیاست خارجی است. تا بسترهای لازم برای بکارگیری استراتژی  توازن ژئوپلیتیک در جهت ایجاد و تحکیم فضای باز بین ­المللی بویژه در سطوح منطقه ­ای و خصوصاً با کشورها، حوزه های فعال سیاسی اقتصادی و بلوک های همجوار آن فراهم گردد.

لذا در قالب یک تحلیل و تبیین علمی- پژوهشی و با هدف تحقق نسبی در اهداف فوق­ الذکر،کتاب “ژئوپلیتیک و روابط منطقه ­ای ایران” تنظیم و تألیف گردیده است این کتاب بر اساس تجربیات علمی و دانشگاهی مولفین و نیز با هدف تأمین بخش ویژه­ای از نیازهای علمی، آموزشی و پژوهشی دانش پژوهان مقاطع تحصیلی دکتری و فوق لیسانس در حوزه­های تخصصی روابط بین ­الملل، علوم سیاسی، ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی و نیز برای سایر مقاطع تحصیلی  بین رشته ­ای ذیربط، تألیف و متشر گردیده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا