ژئوپلیتیک

تألیف: دکتر یوسف زین­العابدین عموقین

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ژئوپلیتیک از زمان مطرح شدن تا کنون با فراز و نشیب های فراوانی مواجه شده است. این مفهوم در ابتدا بیشتر بر عوامل طبیعی به خصوص ویژگی های سرزمینی تأکید داشت و معیارهای نظامی را مورد تحلیل قرار می داد. اما با گذشت زمان، ژئوپولیتیک، علاوه بر عوامل قبلی، عوامل اقتصادی، فرهنگی و سایر جنبه های انسانی را مورد توجه قرار داد. بنابراین، کتاب حاضر، بر اساس این تحول جدید در ژئوپولیتیک، به دیدگاهای ژئوپولیتیکی در دو دسته سنتی و جدید پرداخته و تأثیر هر یک را با توجه به ویژگی های زمان و مکان در ساختار ژئوپولیتیکی جهان مورد مطالعه قرار دهد.

این کتاب در چهار فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل اول: سیر و تکوین ژئوپولیتیک

فصل دوم: کشورهای پیش قراول در ژئوپولیتیک

فصل سوم: ماهیت و قلمروی ژئوپولیتیک

فصل چهارم: دیدگاه ها و تحولات جدید در ماهیت ژئوپولیتیک

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا