ژئوپلیتیک

تألیف: دکتر یوسف زین­العابدین عموقین

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

ژئوپلیتیک از زمان مطرح شدن تا کنون با فراز و نشیب های فراوانی مواجه شده است. این مفهوم در ابتدا بیشتر بر عوامل طبیعی به خصوص ویژگی های سرزمینی تأکید داشت و معیارهای نظامی را مورد تحلیل قرار می داد. اما با گذشت زمان، ژئوپولیتیک، علاوه بر عوامل قبلی، عوامل اقتصادی، فرهنگی و سایر جنبه های انسانی را مورد توجه قرار داد. بنابراین، کتاب حاضر، بر اساس این تحول جدید در ژئوپولیتیک، به دیدگاهای ژئوپولیتیکی در دو دسته سنتی و جدید پرداخته و تأثیر هر یک را با توجه به ویژگی های زمان و مکان در ساختار ژئوپولیتیکی جهان مورد مطالعه قرار دهد.

این کتاب در چهار فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل اول: سیر و تکوین ژئوپولیتیک

فصل دوم: کشورهای پیش قراول در ژئوپولیتیک

فصل سوم: ماهیت و قلمروی ژئوپولیتیک

فصل چهارم: دیدگاه ها و تحولات جدید در ماهیت ژئوپولیتیک

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا