کارگاه آشنایی با همانندجویی و نحوه کار با سامانه ها

«پژوهش در خدمت جامعه»
گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به مناسب هفته پژوهش با همکاری انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی و انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:
کارگاه آشنایی با همانندجویی و نحوه کار با سامانه ها
مدرس: جناب آقای دکتر مصطفی قادری حاجت
تاریخ برگزاری: یکشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲
ساعت: ۱۲:۰۰_۱۰:۰۰
محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، سالن میرحسنی
جهت حضور مجازی در این نشست به لینک اینترنتی درج شده بپیوندید:   https://engage.shatel.com/b/t77-tsi-2cj-ibf
شماره تماس کسب اطلاعات بیشتر: ۰۹۹۶۵۰۴۲۶۱۶

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا