کارگاه آموزشی «تحولات نوین در بستر بلاک چین و در جهان متاورس» برگزار شد.

کارگاه آموزشی «تحولات نوین در بستر بلاک چین و در جهان متاورس» با ارائه دکتر سیروس احمدی نوحدانی، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران در دو جلسه با موضوع «ماهیت سیاسی فضای سایبر و پیامدهای آن در عرصه سیاسی/ اجتماعی» در تاریخ یکشنبه ۱۷ بهمن ١۴٠٠ و موضوع «فناوری بلاک چین، جهان متاورس و تحولات در کشورداری» در تاریخ یکشنبه 24 بهمن ۱۴۰۰ از ساعت 18 تا 20 به صورت مجازی از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. هزینه کارگاه ۱۵۰هزار تومان بود که اعضای فعال انجمن از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار بودند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا