کارگاه مبانی نظری طراحی و تدوین پروپوزال

«پژوهش در خدمت جامعه»
گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به مناسب هفته پژوهش با همکاری انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی و انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

کارگاه مبانی نظری طراحی و تدوین پروپوزال

مدرس: جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا

تاریخ برگزاری: دوشنبه ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲
ساعت: ۱۲:۰۰_۱۰:۰۰

محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، سالن میرحسنی

جهت حضور مجازی در این نشست به لینک اینترنتی درج شده بپیوندید:

https://engage.shatel.com/b/t77-tsi-2cj-ibf

شماره تماس کسب اطلاعات بیشتر:
۰۹۹۶۵۰۴۲۶۱۶

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا