کارگاه معرفی مجلات تخصصی جغرافیای سیاسی «داخلی و بین المللی» و کارگاه معرفی روش های رفرنس دهی

«پژوهش در خدمت جامعه»
گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به مناسب هفته پژوهش با همکاری انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی و انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

کارگاه معرفی مجلات تخصصی جغرافیای سیاسی «داخلی و بین المللی»

مدرس: خانم دکتر زهرا احمدی پور

تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲
ساعت: ۱۲:۰۰_۱۰:۰۰

محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، سالن شکوئی

کارگاه معرفی روش های رفرنس دهی

مدرس: آقای دکتر ابراهیم رومینا

تاریخ برگزاری: چهارشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲
ساعت: ۱۵:۰۰_۱۳:۰۰

محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، سالن علامه جعفری

جهت حضور مجازی در این نشست به لینک اینترنتی درج شده بپیوندید:

https://engage.shatel.com/b/t77-tsi-2cj-ibf

شماره تماس کسب اطلاعات بیشتر:
09965042616

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا