کتاب اصول کشورداری منتشر شد.

کتاب اصول کشورداری به همت انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی منتشر شد. این کتاب به قلم مشترک آقایان دکتر محمد رضا حافظ نیا (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر مراد کاویانی راد (دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی) می باشد.

در بخشی از مقدمه کتاب میخوانیم:

زیست و زیستگاه آدمی آوردگاه و کنشگاه جریان‌ها، نیروها و فرآیندهای دگرگون‌ساز مادی و فَرامادی بوده است که هر چه رو به آینده می‌رود شتاب و گستره بیشتری می‌یابند. در این میان، کوشش برای آفرینش و پردازش زیستی شرافت‌مندانه و درخور شان انسان برای ملت به فراخور هماهنگی با فرایندهای یاد شده کانون دل‌مشغولی بسیاری از اندیشمندان و کنشگران شده است. بر پایه یافته‌ها از چند سده پیش تا امروز که منش و کنش قلمروداران در پیوند با پدیده ملت-کشور قرار گرفته و رضایت ملت، بنیاد پذیرش همگانی و کارامدی نظام‌های سیاسی- فضایی تعریف شده کوشش برای تامین رضایت و فراهم‌سازی نیازهای مادی و معنوی شهروندان در کانون پژوهش و خوانش خردورزان و راهبرد و برنامه‌ریزی قلمروداران و کارگزاران قرار گرفته است. در این میان، دانش جغرافیای سیاسی که در رخساره کاربردی خود علم کشورداری به شمار می‌رود از همان زمان پیدایش یعنی سده هیجدهم راه پیوند با برآوردن نیازهای فضایی ملت و کارامدسازی نظام سیاسی را پیموده و از آن زمان تا کنون نوشته‌ها و آثار فراوان و فزاینده‌ای در گستره جغرافیای سیاسی نوشته شده است. در این میان، کتاب پیش رو با عنوان «اصول کشورداری» افزون بر واکاوی سویه‌های گوناگون کشورداری، رهنمودهای راهبردی بر بنیاد چالش‌های کشور و نظام سیاسی برای قلمروداران و کارگزاران در حوزه کشورداری در سطوح ملی و فروملی را پیشنهاد می‌کند. باور به توانمندی‌های کاربردی جغرافیای سیاسی و دل‌مشغولی جغرافیدانان سیاسی بر سر ناکارامدی‌ها و تنگناهای مدیریت سیاسی فضای محلی، ملی و روابط بین‌المللی کشورها سبب شده است تا اندیشه و کنش کشورداری به عنوان موضوعی کاربردی در رشته جغرافیای سیاسی مورد آموزش و پژوهش قرار گیرد. از این رو، موضوع یاد شده در مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی-گرایش سازمان سیاسی فضا-با عنوان درس «اصول کشورداری» بازتاب یافته است.

کتاب بنیادی – کاربردی پیش رو با عنوان «اصول کشورداری» به کوشش آقایان دکتر محمدرضا حافظ‌نیا استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر مراد کاویانی راد دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی نوشته شده است. کتاب کوششی برای پاسخ به نگرانی‌ها و نیازهای ملی و دانشگاهی است. هر چند بخش کلان کتاب در پیوند با جستارهای بنیادی و معرفتی است، اما بنیاد و درون‎مایه برخی فصول کتاب بر پایه چالش‌های حوزه کشورداری و طرح پیشنهاد و رهنمود برای راه‎کاریابی و برون ‎رفت از تنگناهای مدیریت سیاسی فضای ملی در ایران سامان یافته است.

برای تهیه کتاب میتوانید به فروشگاه اینترنتی پژوهشکده مطالعات راهبردی مراجعه کنید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا